Wolters-
Fysiotherapie.nl

Praktijk voor Fysiotherapie, Haptonomie,
Manuele Therapie, KISS en
Mulligan Concept

Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel
tel: 0344 693472 


Wolters-Fysiotherapie.nl

Specialisme

Wolters Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie en wat doen wij? Wij richten ons met de behandeling op het bewegend functioneren van de mens. In principe kunnen alle stoornissen aan het bewegingsapparaat behandeld worden. Wij zijn een specialist in het bewegingsapparaat. Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten, waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. In het dagelijks leven wordt er soms veel van het lichaam gevraagd. Bewegen en belasten zonder pijn lijkt soms zo vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Wij als fysiotherapeuten adviseren, begeleiden en/of behandelen bij stoornissen in houding en beweging. Het bewegingsapparaat bestaat uit gewrichten met daar rondom kapsel, spieren, pezen en banden. Ook als de aansturing van het bewegingsapparaat via het zenuwstelsel niet goed functioneert, kunnen wij dit behandelen. Tijdens een eerste gesprek zullen wij u vragen stellen om achter de reden van uw klachten te komen. Aanvullend zullen wij een lichamelijk onderzoek doen en een fysiotherapeutische diagnose stellen.


Oefentherapie voorziet u van oefeningen om uw gewrichten en spieren soepeler en sterker te maken, waardoor uw lichaam beter in balans komt. We proberen deze oefeningen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw situatie, zodat u ze thuis en op uw werk ook kunt toepassen. Ook de houding en werkhouding komen hierbij aan bod. We kunnen met u bespreken aan welke voorwaarden uw werkplek en uw manier van werken moeten voldoen om uw lichaam zo evenwichtig mogelijk te belasten.

D.m.v. ontspanningsoefeningen leert u om zich te ontspannen voor het slapen (ter bevordering van uw nachtrust) en op momenten overdag. Bovendien leert u door het regelmatig doen van ontspanningsoefeningen ook opkomende spanning eerder herkennen, waardoor u deze sneller kunt verminderen. Massage: bij sommige blessures kan massage een nuttig hulpmiddel zijn. Soms zijn spieren zo gespannen dat u ze met alleen oefeningen niet meer soepel kunt krijgen. Dan moet er een vicieuze cirkel van pijn en verkramping doorbroken worden.

Door de massage doet uw lichaam opnieuw de ervaring op hoe het is om ontspannen te zijn, en daar kunt u later weer op teruggrijpen.

Afspraak maken

Wolters Manuele therapie

Een manuele therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. De erkende opleidingen zijn: Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT) Stichting Maitland-Concept Opleiding Orthopedische Manuele Therapie (OOMT) Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht GGS Manuele Therapie Vrije Universiteit Brussel (VUB Brussel/België) Voor deze vier opleidingen is manuele therapie een onderzoek - en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen.

In een eerste gesprek zullen wij o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe - of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij wij de houding en het bewegen beoordelen en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoeken. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zullen wij beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzende arts met een rapportage van ons. Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging tijdens werkzaamheden en recreatie te optimaliseren.

Ook tijdens de behandeling maken wij gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. Wij proberen de opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vullen wij deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ook wel 'kraken' genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Over manuele therapie; wanneer naar een manuele therapeut?

In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker. Enkele voorbeelden: Hoofd, - en nekpijn die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom Nek - en schouderklachten die uitstralen tot in de armen klachten hoog in de rug met rib - en borstpijn lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten Of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak. Voor verder informatie verwijzen wij u naar: www.nvmt.nl

Maak een Afspaak

Wolters Haptonomie

Haptonimie gaat in wezen over contact en wat goed contact bijdraagt aan een zinvol (samen)leven. Contact betekent letterlijk samen-voelen. Aanraken is de meest pure en directe vorm van contact. Als een mens goed – affectief- wordt aangeraakt, komt hij tot zichzelf en kan hij zich openen naar anderen en naar zijn leefwereld. Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met uw gevoelsleven en wat het lichaam 'vertelt' over uzelf, over uw omgeving en over uw relaties met anderen. Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam 'vertelt' of laat voelen. Vaak negeren we ons gevoel omdat we geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren.

Dit kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten. In het haptonomisch contact, waar de directe aanraking meestal een hoofdrol speelt, leert u te luisteren naar uzelf door serieus te nemen wat u voelt in dat contact. Fysiotherapie op haptonomische basis gaat in op de wisselwerking tussen de lichamelijke en gevoelsmatige processen die zich in uw lijf en uw leven afspelen. Door middel van aanraking/contact, ervaringsoefeningen en gesprek helpen we u om zich bewust te worden van diverse invloeden op uw welbevinden. Zo kunt u bijv. door hoge werkdruk of een onprettige werksfeer verkrampt zitten werken; of door niet-geuite emoties verkeerd gaan ademhalen of slecht slapen – en door gespannenheid of vermoeidheid wordt uw lichaam kwetsbaarder voor overbelasting en blessures.

Met deze inzichten kunt u vervolgens hinderende reactiepatronen herkennen en ervoor kiezen deze te vervangen door gezondere. Deze behandelmethode is o.a. goed bruikbaar bij klachten waarbij spanning een rol speelt. Ook bij pijnklachten kunt u met behulp van haptonomie worden geholpen om op het pijnlijk lichaamsdeel zodanig te reageren dat u het de beste gelegenheid geeft om zich te herstellen.

Afspraak maken

Wolters KISS

Dit is een kindje met KISS type 2,
KISS Therapie KISS staat in het Duits voor Köpfgelenk Induzierte Symmetrie Störung en in het Engels voor Kinematic Imbalances to Suboccipital Strain. Dit houdt in, dat er door een beperking in het gewricht tussen hoofd en halswervelkolom problemen kunnen ontstaan in de "normale" ontwikkeling van de motoriek. Tot de doelgroep behoren zuigelingen en jonge kinderen.

KISS kan ook op latere leeftijd tot allerlei klachten leiden, waarbij de relatie met een beperking van het hoofd-hals gewricht niet direct gelegd zal worden: bijvoorbeeld een dyspraxie (moeite met handelen) of een dysgnosie (moeite met "kennis" opdoen). Als er sprake is van "KISS-gedrag" in de eerste levensjaren, kan het zinvol zijn om het hoofd- nekgebied eens na te kijken. De beperking kan ontstaan bij een bevalling, die zeer stormachtig is verlopen of met hulp van een tang of vacuümpomp, maar kan ook al met "scheefliggen" in de baarmoeder ontstaan zijn.

Op deze foto zie je de enorme overstrekking. Het kindje voelt aan als een "plankje". Symptomen bij baby's (KISS) slaapproblemen asymmetrie in motorische kenmerken (altijd op één kant slapen, asymmetrische arm- of beenbewegingen, bewegingen slechts langs één kant kunnen uitvoeren, bij borstvoeding steeds één kant verkiezen). hyperextensie (de rug overmatig krommen) bij zowel liggen als staan scheve, afgeplatte schedel , dit is een van de duidelijkste KISS kenmerken. veel huilen (niet of nauwelijks te troosten) al met zeven maanden de wil om te staan niet willen kruipen (billenschuiver) wil niet graag geknuffeld worden druk, onrustig, driftig matige spraakontwikkeling koude handjes en voetjes moeizame ontlasting protesthuilen (o.a. bij aan- en uitkleden).

Symptomen bij oudere kinderen KIDD. Doet deze aandoening zich voor bij oudere kinderen, dan wordt het ook wel KIDD (Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie) genoemd. De symptomen die zich dan voor doen zijn: dikwijls hoofdpijn slecht slapen, onrustig, driftig en snel ontstemd slechte concentratie, mede ten gevolge van slechte ruimtelijke oriëntatie, waardoor het kind minder goed hoort, met daarnaast een onvermogen tot het filteren van achtergrondgeluid leerproblemen matige motoriek en een slechte coördinatie (lomp, stijf, houterig); balanceren, fietsen, steltlopen, voetballen worden moeilijk aangeleerd, waardoor kinderen vaak hoogtevrees hebben en ongewone situaties ontlopen .

Door de voorkeurshouding van het hoofdje in de KISS fase is er een asymmetrische ontwikkeling in de waarneming .Behandelen in een vroeg stadium ( liefst binnen 9 maanden ) is daarom belangrijk. Deze waarnemingsstoornissen vormen een beperking voor het aanleren van de emotionele reacties, de kunst om de signalen van de medemensen waar te nemen en op de juiste wijze te hanteren; dit leidt ertoe, dat de emotionele ontwikkeling beperkt wordt en daarmee de sociale integratie , zij zijn langzaam of opschepperig (ter compensatie of overcompensatie) of zij trekken zich terug en vermijden situaties met leeftijdgenootjes, zeker wanneer zij een mislukking vrezen, dit alles op basis van faalangst .

Therapie: De behandeling met manuele therapie bestaat uit het toedienen van lichte impulsen in corrigerende richting op de betreffende wervel(s). Deze manuele handelingen worden uitgevoerd door Wobbe Wolters die voor deze therapie een extra specialistische opleiding heeft ondergaan. Na twee à drie behandelingen ziet men meestal al resultaat. De behandeling op jonge leeftijd is het meest effectief. Nadat de behandeling met manuele therapie heeft plaatsgevonden, kan het zinvol zijn om te bekijken of nader onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut nodig is, dit kan in overleg met Wobbe Wolters. De samenwerking met kinderfysiotherapeuten noemen we "tandemvorming ".

Maak een Afspaak

Wolters Mulligan Therapie

Therapie volgens Mulligan is een behandelwijze, die door de Nieuw-Zeelandse manueeltherapeut Brian Mulligan werd ontwikkeld rond 1990 en die een waardevolle aanvulling blijkt te zijn op de tot dan toe gangbare manueel therapeutische handgrepen. De therapie volgens Mulligan gaat uit van "standsproblemen" of "sporingsproblemen", die klachten geven in het bewegingsapparaat. Door de juiste weg weer te laten inslijpen met behulp van duw-, trek- of schuiftechnieken, al dan niet ondersteund door een tractieband, kan het gewricht weer langzaam zijn natuurlijke beweging terug krijgen.

Deze technieken blijken ook zeer succesvol bij al langer bestaande beperkingen in het gewricht. Normaal zou men verwachten, dat de bouw van het gewricht zich al lang aangepast heeft aan de kleinere bewegingsuitslag, maar de Mulligan-techniek geeft soms verbazingwekkende verbeteringen te zien. Klachten bij bijvoorbeeld heuparthrosis kunnen vaak sterk teruggebracht worden. Gezien het enorme succes wat wij ervaren met deze methode ( deze methode is absoluut pijnvrij ), hebben wij dit als standaard ingevoerd in onze praktijk .

een afspraak maken

Tarieven

De overheid wil met een 'vrije markt' de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. In 2005 veranderde dit. Nu bepalend de zorgverzekeraar het tarief. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, bepaald de fysiotherapeut het tarief.

Aanvullende verzekering?: wij als fysiotherapeuten, zijn specialist in beweging. Het is verstandig goed verzekerd te zijn voor fysiotherapie. Dat kan met een aanvullende verzekering. Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars. Kijk op www.fysiotherapie.nl voor een overzicht waar u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars in Nederland.

Wolters-Fysiotherapie.nl

Tarievenlijst bij niet verzekerd

20 19 /jaar
 • Fysiotherapeutische zitting 35,-- euro
  Screening / onderzoek 35,-- euro
  Onderzoek na verwijzing 35,-- euro
  Extra tarief aan huis 20,-- euro
  Manuele Therapie 50,-- euro
 • Wolters-Fysiotherapie.nl

 

Vragen Tarief

Overeenkomsten

20 19 /jaar
 • Onze praktijk heeft alle overeenkomsten van zorgverzekeraars of instanties die optreden als gevolmachtigden voor zorgverzekeraars ondertekend, behalve Zorg en Zekerheid en de Friesland. Declaraties van de behandelingen kunnen door ons in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekering ingediend worden. U zult dus meestal zelf geen nota meer ontvangen.
 • Wolters-Fysiotherapie.nl
Vragen

Wolters-
Fysiotherapie
.nl

Voor Fysiotherapie, Haptonomie, Manuele Therapie, KISS en Mulligan concept.

Contact ons

Via onderstaande invulvelden kunt u vragen aan ons stellen. Bellen kan natuurlijk ook:
Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel
tel: 0344 693472