header-photo

 

Onze missie en visie

Onze Missie

Wij willen optimale zorg bieden. Binnen onze praktijk voor fysiotherapie, vanuit onze duidelijk verschillende disciplines en therapeuten, doen we dat door continue bijscholing en uitwisseling van kennis.

 

Onze Visie op gezondheid en rust

Elke patiënt verdient één op één behandeling en begeleiding. In onze praktijk betekent dit: maatwerk met de nadruk op ambachtelijk handwerk.

 

Hoe vullen we dit in? Na een eerste screening bespreken we met u de mogelijke behandelmethoden. Doel is daarbij allereerst om aanwijsbare herstelbelemmerende factoren op te heffen, omdat het lichaam zich dan vaak zelf kan herstellen.

Naast effectieve hands-on therapieën spelen rust en aandacht een belangrijke rol in onze behandeling. Preventie en nazorg staan eveneens hoog in ons vaandel. Wij bespreken met u hoe u de klachten in de toekomst mogelijk kunt voorkomen.

 

Fysiotherapie Wolters is aangesloten bij

- K.N.G.F. (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

- N.V.M.T.  (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie )


Wij staan ingeschreven in het BIG register ( Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en in het CKR register (Centraal Kwaliteits Register). Deze registraties verplichten tot nascholing en garanderen daarmee de kwaliteit van onze zorg. In ons streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg kiezen wij daarnaast voor extra bijscholingen en cursussen. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan staan wij open voor een gesprek en zullen samen met u aan een oplossing werken.

Vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij de klachtenregeling van het K.N.G.F.


Direct toegankelijk

Sinds 1 januari 2006 is onze praktijk direct toegankelijk. Alleen patiënten met een chronische aandoening dienen een verwijsbrief te hebben. Na een screening bespreken wij met u of (en welke) behandeling mogelijk is, of dat eerst nader onderzoek moet plaatsvinden. Met uw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over de screening en de mogelijke behandeling. Waar nodig, verwijzen wij u door.

 


 Bezoekers | 038411 | update site | 18-Dec-2015